Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

ATA SANCAK ACIPAYAM TARIM İŞLETMESİ A.Ş.

Yurt çapında ve yurt dışında büyük bir tedarik paydası bulunan Ata Sancak Çiftlikleri, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık kriterleri doğrultusunda üretim yapmaktadır.

Ülkemizde yüksek kaliteli tarım, damızlık ve süt hayvancılığı ürünleri ihtiyacına cevap vermek amacıyla 2005 yılında Ata Holding ve Sancak Grubu'nun ortak iştirakiyle hayata geçirilen Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi, Denizli yöresinin yüksek kırsal kesiminde 2,400 hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur.

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TİGEM) 30 yıl süreliğine kiralanan arazi üzerine yapılan tesis, teknik donanımı ve operasyon süreçleri itibariyle yerel gelişimi destekleyen ve bölgedeki sürdürülebilir büyümeleri koruyan 'Kamu Özel Ortaklıklarına iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Sürdürülebilirlik ilkesiyle hayvan refahını ön planda tutan Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre 4.800'ü sağmal olmak üzere toplam 11.000 büyük baş hayvanın bakımını g e rçe kİ eştirerek Türkiye'n in ve Avrupa'nın en büyük tüberküloz ve bruselloz hastalıklarından ari ve AB onaylı süt üretim işletmesi olma başarısını yakalamıştır.

Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi, günlük ortalama 185 ton çiğ süt üretimi, 2.400 adet yüksek genetik kapasiteli damızlık düve ve 2.200 adet besilik erkek buzağı üretimi ile Avrupa'nın en büyük süt üretim ve damızlık sığır çiftliğidir.

Ata Sancak, arazi ıslah çalışmaları ile ekilebilir arazi miktarını 15.000 dekara çıkarmış ve teknoloji, tecrübe ve bilgi birikimi ile yıllık 60.000 ton mısır silajı, 22.500 ton hububat silajı, 10.000 ton yonca silajı ve 5.500 ton yonca otu üreterek kaba yem ihtiyacının %95 ini kendi arazilerinde üreterek verimlilik ve karlılığını üst seviyede tutmaktadır.

Türkiye ekonomisinin kalkınması için yüksek teknoloji ve modern işletmecilik anlayışıyla çalışmakta, tarım ve hayvancılıktan elde edilen her kazancın Türk ekonomisine katma değerle geri döneceğinin bilincinde olarak her yıl tarım ve hayvancılık sektöründe kalite ve başarı çıtasını yükseltmektedir.

 

www.atasancak.com.tr