KVKK Aydınlatma Metni

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş., Es-yel Elektrik Üretim A.Ş., Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.,  Hassas Teknik Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., SE Santral Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayasolar Enerji Üretim Anonim Şirketi, Çavuşoğlu Enerji Üretim Anonim Şirketi (“bundan böyle Sancak Group veya “Şirket”) internet sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”) kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

2.1.     İnternet sitemiz üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi,

2.2.     İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,

2.3.     Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

2.4.     İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

2.5.     Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

3.1.     Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;

3.2.     Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket’e ait internet adreslerinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla ve sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

İlgili kişinin, Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca  vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

 

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, info@sancakgroup.com mail adresi üzerinden ve “Nish İstanbul Sitesi Çobançeşme Sanayi Caddesi No:44 A-Blok Kat:9 Bahçelievler/İstanbul” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.